Не самовольна в писании автор.

Но предназначена Волей Творца.