="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">

Не самовольна в писании автор.

Но предназначена Волей Творца.